Drejtor

Viktor Dimovski

Të dhëna personale:

 • Data e lindjes: 26.05.1959
 • Kombësia: Maqedonas
 • Vendi i lindjes: Bitola
 • Statusi martesor: i martuar, dy femijë

Arsimimi

 • 2015 - Doktor i shkencave politike, Instituti për hulumtime sociologjike dhe politiko-juridike, Universitetit “Shën Kirili dhe Metodi” - Shkup
 • 2011 - Magjistër i shkencave politike, Instituti për hulumtime sociologjike dhe politiko-juridike, Universiteti “Shën Kirili dhe Metodi” - Shkup
 • 1996 - Shkolla Kombëtare për Administratë (L’ENA) – Paris, Francë
 • 1982 - Jurist i diplomuar në Fakultetin e Sigurisë në Universitetin “Shën Kirili dhe Metodi” - Shkup

Karriera

 • 2019 - Drejtor i Agjencisë së Sigurisë Kombëtare
 • 2017 - Sekretar shtetëror, Ministria e Punëve të Jashtme e RM-së
 • 2009-2017, Ambasador, Ministria e Punëve të Jashtme e RM-së
 • 2007-2009 ,Drejtor i Agjencisë së Zbulimit
 • 2004-2007, Ambasador i jashtëzakonshëm dhe i autorizuar i RM-së në Izrael
 • 2003-2007, Ambasador i jashtëzakonshëm dhe i autorizuar i RM-së në Serbi dhe Mal të Zi
 • 2000-2001, Kryesues i Komitetit të drejtorëve politik në procesin për bashkëpunim në Evropen Lindore
 • 1999–2000, Kryetar i palës maqedonase i Komisionit të përbashët, ekspert diplomatik për përcaktimin e kufirit shtetëror ndërmjet Republikës së Maqedonisë dhe Unionit të Republikës Jugosllave
 • 1998-2000, Koordinator nacional i Republikës së Maqedonisë për Iniciativën e bashkëpunimit në EJL
 • 1998-2000, Koordinator nacional i Republikës së Maqedonisë për Iniciativën qëndrore evropiane
 • 1996-2003, Ministria e Punëve të Jashtme
 • 2001-2003, Këshilltar shtetëror
 • 1998-2001, Ndihmës ministër në Sektorin për Evropen Juglindore
 • 1996-1998, Ndihmës ministër në Sektorin për Ballkanin
 • 1982-1995, Ministria e Punëve te Jashtme

Gjuhë te huaja:

 • Gjuhë angleze
 • Gjuhë frënge