Informacione për kontaktRruga: ”Dimçe Mirçev”- nr.9
1000 Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut
Email:  contact@anb.gov.mk
Telefoni:   +389 (0)2 3118 608