AGJENCIA E SIGURISË KOMBËTARE
MBROJMË SIGURINË KOMBËTARE, PAVARËSINË, SOVRANITETIN, RENDIN KUSHTETUES, LIRITË DHE TË DREJTAT THEMELORE TË NJERIUT DHE QYTETARIT