Директор

ЗАРКО МИЛОШЕВСКИ

Лични податоци:

 • Дата на раѓање: 15.08.1971 година
 • Брачна состојба: оженет, две деца

Образование:

 • 1996 – Дипломиран економист, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Економски факултет - Скопје

Работно искуство:

 • 14.12.2022 – Директор на Агенција за национална безбедност;
 • 2020 – 2022 – Помошник директор на Оддел за безбедносни проверки и НАТО регистар во Агенцијата за национална безбедност;
 • 2019 – 2020 – Началник на организациона единица за заштита на уставно уредувавање и спротивставување на тероризмот во Агенцијата за национална безбедност;
 • 2004 – 2019 – Началник на организациона единица за заштита на уставно уредување и спротивставување на тероризмот во Управата за безбедност и контраразузнавање;
 • 2004 – Главен инспектор во Оддел за заштита на уставно уредување и спротивставување на тероризмот во Управата за безбедност и контраразузнавање;
 • 1998 – 2004 – Самостоен инспектор во Оддел за заштита на уставно уредување и спротивставување на тероризмот во Управата за безбедност и контраразузнавање;
 • 1997 – 1998 – Оперативен работник во Одделение за следење и фотодокументирање

Обуки:

 • Учествувал на голем број обуки од областа на безбедноста и разузнавањето во земјата и во странство

Странски јазици:

 • Англиски јазик