Директор

Виктор Димовски

Лични податоци:

 • Дата на раѓање: 26 мај 1959
 • Националност: Македонец
 • Место на раѓање: Битола
 • Брачна состојба: oженет, две деца

Образование

 • 2015, Доктор на политички науки, Институт за социолошки и политичко - правни истражувања, Универзитет Св. Кирил и Методиј во Скопје, Република Македонија
 • 2011, Магистер на политички науки, Институт за социолошки и политичко - правни истражувања, Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје
 • 1996, Национална Школа за Администрација (L’ENA) - Париз, Франција
 • 1982, Дипломиран правник, Универзитет Св. Кирил и Методиј, Факултет за безбедност, Скопје

Кариера

 • 2019 – Директор на Агенција за Национална Безбедност
 • 2017 - Државен секретар, Министерство за надворешни работи на РСМ
 • 2009 - 2017 Амбасадор, Министерство за надворешни работи
 • 2007 - 2009 Директор на Агенцијата за разузнавање
 • 2004 - 2007 Вонреден и ополномоштен амбасадор на РСМ во Израел
 • 2003 - 2007 Вонреден и ополномоштен амбасадор на РСМ во Србија и Црна Гора
 • 2000 - 2001 Претседавач на Комитетот на политичките директори на Процесот за соработка во Југоисточна Европа
 • 1999 - 2000 Претседател на македонскиот дел на Заедничката дипломатско експертска комисија за утврдување на државната граница помеѓу Република Македонија и Сојузна Република Југославија
 • 1998 - 2000 Национален координатор на Република Македонија за Иницијативата за соработка во ЈИЕ
 • 1998 - 2000 Национален координатор на Република Македонија за Централно европската иницијатива
 • 1996 - 2003 Министерство за надворешни работи
 • 2001 - 2003 Државен советник
 • 1998 - 2001 Помошник министер – Сектор за Југоисточна Европа
 • 1996 - 1998 Помошник министер – Сектор за Балкан
 • 1982 – 1995 Министерство за внатрешни работи

Странски Jазици

 • Англиски
 • Француски