ВЕСТИ

01.09.2023, Скопје

Прослава по повод одбележувањето на 1 Септември, Денот на Агенцијата за национална безбедност03.08.2023, Скопје

Потпишан Меморандум за соработка помеѓу Агенцијата за национална безбедност и Министерството за правда08.08.2023, Скопје

Потпишан Меморандум за соработка помеѓу Агенцијата за национална безбедност и Врховен суд на Република Северна Македонија01.08.2023, Скопје

Потпишан Меморандум за соработка помеѓу Агенцијата за национална безбедност и Министерството за финансии – Царинска Управа27.07.2023, Скопје

Соопштение за реализирана работна средба со Комисијата за надзор над работата на АНБ и АР во просториите на Агенцијата за национална безбедност12.05.2023, Скопје

Соопштение за реализирана заедничка акција21.03.2023, Скопје

Соопштение за реализирана средба помеѓу директорот на АНБ и амбасадорката на САД30.01.2023, Скопје

Соопштение за одржана средба на директорско ниво во Скопје05.09.2022, Скопје

Потпишан Меморандум за соработка, координација и размена на информации за ефикасна и ефективна примена на одредбите на Законот за рестриктивни мерки01.09.2022, Скопје

Обраќање на Директорот Виктор Димовски на свеченоста по повод 1-ви Септември, Денот на на Агенцијата за национална безбедност


Албум со фотографии од свеченоста
Обраќање на првиот заменик-претседател на Владата Груби
Обраќање на министерката Петровска
Обраќање на директорот Димовски


28.05.2022, Скопје

Обраќање на Директорот на АНБ на меѓународната трибина на тема „Кривично-правна и прекршочна заштита на вработените во МВР, АНБ, АР и УФП“ по повод прославата „30 години Македонски полициски синдикат“18.04.2022, Скопје

Потпишан Меморандум за соработка помеѓу Агенцијата за национална безбедност и Министерството за информатичко општество и администрација29.03.2022, Скопје

Потпишан Меморандум за соработка во борбата против радикализација преку интернет20.09.2021, Скопје

Соопштение за медиуми01.09.2021, Скопје

Обраќање на Виктор Димовски, директор на Агенцијата за национална безбедност на свеченоста по повод одбележувањето на денот на Агенцијата за национална безбедност01.09.2021, Скопје

Обраќање на министерката за одбрана Радмила Шеќеринска Јанковска на свеченоста по повод одбележувањето на денот на Агенцијата за национална безбедност01.09.2021, Скопје

Обраќање на министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски на свеченоста по повод одбележувањето на денот на Агенцијата за национална безбедност27.05.2021, Љубљана

Соопштение за одржана директорска средба во Љубљана, Словенија07.05.2021, Скопје

Соопштение за онлајн предавање на Директорот на АНБ Виктор Димовски16.03.2021, Скопје

Соопштение за медиуми10.02.2021, Скопје

Потпишан Меморандум за соработка помеѓу Агенцијата за национална безбедност и Агенцијата за разузнавање10.02.2021, Скопје

Потпишан Меморандум за соработка помеѓу Агенцијата за национална безбедност и Универзитетот „Американ Колеџ“ во Скопје09.02.2021, Скопје

Потпишан Меморандум за соработка помеѓу Агенцијата за национална безбедност и Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје10.12.2020, Скопје

Учество на Директорот на Агенцијата за национална безбедност на Меѓународна конференција за спречување на перење пари и финансирање тероризам10.12.2020, Скопје

Онлајн предавање на Директорот на Агенцијата за национална безбедност пред студентите на Факултетот за безбедност – Скопје02.12.2020, Скопје

Потпишан Меморандум за соработка помеѓу Агенцијата за национална безбедност и Централниот регистар на Република Северна Македонија05.11.2020, Скопје

Потпишан Меморандум за соработка помеѓу Агенцијата за национална безбедност и Агенцијата за цивилно воздухопловство04.11.2020, Тетово

Потпишан Меморандум за соработка помеѓу Агенцијата за национална безбедност и Универзитетот во Тетово06.10.2020, Скопје

Потпишан Меморандум за соработка помеѓу Агенцијата за национална безбедност и Националиниот координативен центар за гранично управување24.09.2020, Скопје

Потпишан Меморандум за соработка помеѓу Агенцијата за национална безбедност и Универзитетот „Гоце Делчев”-Штип01.09.2020, Скопје

Интервју на директорот Виктор Димовски за МИА01.09.2020, Скопје

Потпишан Колективниот договор за вработените во Агенцијата за национална безбедност01.09.2020, Скопје

Обраќање на Директорот на Агенцијата за национална безбедност Виктор Димовски на свеченоста по повод одбележувањето на Денот на Агенцијата за национална безбедност01.09.2020, Скопје

Обраќање на Претседателот на Владата Зоран Заев на свеченоста по повод одбележувањето на Денот на Агенцијата за национална безбедност01.09.2020, Скопје

Изјави за медиумите на Претседателот на Владата Зоран Заев и Директорот на Агенцијата за национална безбедност Виктор Димовски по повод одбележувањето на Денот на Агенцијата за национална безбедност и првата годишнина од формирањето09.06.2020, Скопје

Потпишан Меморандум за соработка помеѓу Агенцијата за национална безбедност и Министерството за надворешни работи27.01.2020, Битола

Потпишан меморандум за соработка помеѓу Агенцијата за национална безбедност и Универзитетот "Св.Климент Охридски"24.01.2020, Скопје

Потпишан меморандум за соработка помеѓу Агенцијата за национална безбедност и Универзитетот "Св.Кирил и Методиј"31.12.2019, Скопје

Потпишан меморандум за соработка помеѓу Агенцијата за национална безбедност и Министерствотo за внатрешни работи на Република Северна Македонија01.09.2019, Скопје

Обраќање на Виктор Димовски, директор на Агенцијата за национална безбедност по повод почетокот на работата на Агенцијата, Влада на РСМ